DIALOGCAFÉER 3 – Tværetniske samtalesaloner

Den nystartede forening, Dialog på Tværs starter dette nye forløb op. Formålet er, at vi bliver bedre til at have frie og ukomplicerede møder med hinanden på tværs af, om man har den ene eller den anden hudfarve, på tværs af om man har den ene eller den anden religion eller ingen religion, på tværs af om man har løsthængende hår eller bærer tørklæde osv..  På en omsorgsfuld og positiv måde går vi ind i noget af alt det, der "skurrer" mellem os, det tabubelagte, fordomme, kulturforskelle, misforståelser osv..

Vi vil gerne, at deltagere bliver et godt miks af både etniske danskere og danskere/folk med anden etnisk baggrund. Det giver den bedste dynamik. Man lærer af hinanden.

Kurset er interaktivt, og med en personlig vinkel på emnet. Dog er der også små teoretiske oplæg til at skabe en større helhedsforståelse. Der arbejdes med kulturforståelse, fordomme, integration som en undertrykkende mekanisme, berøringsangst osv.

Vi kommer til at arbejde i større og mindre grupper.

Der er tilknyttet en facilitator, som støtter processerne i gruppen, leverer små oplæg, kommer med interaktive øvelser, samtale-skabeloner osv..

Hvad får man ud af at deltage?

-          Dine interkulturelle kompetencer styrkes.

-          Du forstærker din evne til at rumme forskelle uden at gøre hverken dig selv eller andre forkerte

-          Du får mere indsigt i, hvad der rører sig hos "de andre", altså hvis du har anden etnisk baggrund opdager du nye ting hos "danskere" eller andre etniske grupper, som du ikke er vant til at omgås. Og omvendt.

-          Du får en mere fordomsfri tilgang i møder med folk fra andre etniske grupper end din egen.

Julie Hægstad Hansen: I dialogcafeer får man en ny vinkel, et anderledes syn på, hvordan andres opfattelser og verdener er. Det er en øjenåbner.  Man ser noget, som man ikke selv har tænkt på før. (…) Jeg var sammen med en pige med tørklæde forleden, og jeg lagde mærke til, at jeg så hende anderledes – mere tilgængelig end normalt. Det var efter bare at have været med i dialogcafeer to gange.

Hvem?

Dialogcafeer er gavnligt for alle, der har en interesse i at styrke egen evne til at være en positiv medborger i det multietniske Danmark. En borger, der vil tage ansvar for at styrke fællesskaber på tværs med alle etniske grupper her i DK, - også dem man ikke er vant til at være sammen med.

Hvis man har et arbejde såsom socialrådgiver, lærer, pædagog i multietniske miljøer, vil det især give mening at deltage.

Der udstedes et diplom efter 5 ganges deltagelse.

Dialogcafeer koster lige nu kun 200 kr for 5 gange. Pr. gang kr. 50,- / 25,- for studerende og pensionister. Gratis for alle aktive medlemmer i Dialog på Tværs. Se alle her

Det er et prøveforløb, hvor der er plads til at forbedre og udvikle undervejs.

Hvem står for forløbet?

Medlemmer i Dialog på Tværs er facilitatorer. Karen Nørskov er supervisor.

Karen Nørskov er initiativtager til at starte foreningen, Dialog på Tværs. Hun har arbejdet med emnet i 20 år indenfor mange forskellige områder. Hun er forfatter til undervisningswebsitet www.interkulturel.com, artikler og publikationer. https://www.linkedin.com/in/karen-n%C3%B8rskov-81a85814/

KONTAKT


FO Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Torben Dreier

Telefon: 87 46 45 00

CVR: 58961914

Telefontid: Man-Fre 9.00 - 13.00 pt.

Gå gennem porten og ind i gården. Følg de grønne skilte. Find direkte mails og telefonnumre på www.fo-aarhus.dk

Medlem af Fora
;