Ved Kursusstart

Programmet tilrettelægges af lærere og administration - kom med dine idéer.

Et særkende for FO-Aarhus er den store indflydelse, lærerne har både på programlægningen og på de mange projekter, der kommer i gang. En stor del af vores spændende, nye aktiviteter er kommet i stand efter ideer fra kreative lærere.

Derfor: Hvis du har ideer til nye emner, som enten du selv eller andre kan undervise i, eller hører du om grupper, der ønsker en speciel form for undervisning, foredrag eller lignende, så sig til.

Før udarbejdelse af programmet indgiver de enkelte faggrupper forslag/ønsker vedrørende kommende sæsons kursustilbud. Disse bearbejdes af administrationen, hvorefter de returneres til lærerne, der læser korrektur på teksten.

Hvis et eller flere at de programsatte hold ikke kan oprettes, skal lærerne, så vidt muligt, tilbydes anden undervisning hos FO-Aarhus.

Kursusstart
Du får udleveret en FO-Aarhus-lærermappe.

Ved kursusstart udstyres læreren med FO-Aarhus' lærermappe, der bl.a. indeholder:

  • Liste over eleverne på holdet
  • A/B-skema - dette eftersendes evt. (se herom i det flg.)
  • Telefonkædeliste
  • Skilte til opslag på skolerne
  • Liste over pedellernes telefonnr.

Første mødegang
Mød op i god tid før undervisningens begyndelse.

Sørg for, at der er opslag om undervisningslokale, sæt evt. ekstra opslag op ved indgangen og uden for selve undervisningslokalet.

Begynd med en præsentation, og sørg for hurtigst muligt at lære elevernes navne.

Aftal herefter undervisningsforløbet og undervisningsmaterialet på holdet.

Sørg også for, at listen med elevernes navne og telefonnumre udfyldes, så en telefonkæde kan etableres i tilfælde af aflysning.

Sørg ligeledes for, at deltagerne på holdet svarer til navnene på din elevliste.

Alle, som er registreret på din deltagerliste, har betalt. Er der nogle tilstede, som ikke er på listen, skal de betale.

Hvis du modtager betaling på holdet, skal der afregnes med kontoret næste dag.

Vær opmærksom på at arbejdsløse, pensionister, efterlønsmodtagere og handicappede betaler reduceret pris for undervisning afsluttet inden kl. 18.00, og at arbejdsløse skal aflevere dokumentation fra arbejdsformidlingen (gul seddel) senest 3. mødegang.

Efterlønnere og pensionister skal opgive fuldt cpr. pr. Efterlønner og pensionister kan også dokumentere det på anden måde. Se her. [Deadlink]

Handicappede skal underskrive og aflevere en erklæring - du kan hente den som pdf-fil herSe kommunens regler her. [Deadlink]

Udenbys kursister SKAL oplyse fuldt cpr. nr. eller fuld adresse med oplysninger om fødselsdag og år.

Hvis du er i tvivl om disse regler, så kontakt kontoret.

Husk at orientere kursisterne om FO-Aarhus' rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge indendørs i bygningerne.

KONTAKT


FO Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Anne Thorø Nielsen

Telefon: 87 46 45 00

CVR: 58 96 19 14

Telefontid: Man-Fre 9.00 - 15.00

Medlem af Fora