LOVGRUNDLAG

Den 1.1.1991 trådte Folkeoplysningsloven i kraft som afløser for Fritidsloven.

I hovedtræk betyder loven følgende:

  • De økonomiske rammer er ændrede
  • Støtten kommer nu ikke længere fra både stat og kommune men udelukkende fra kommunen
  • Kommunen afsætter hvert år en sum til vores område, som fordeles mellem de enkelte oplysningsforbund efter objektive kriterier

Til gengæld har det enkelte oplysningsforbund, inden for de afgrænsede økonomiske rammer, langt friere hænder m.h.t. holdoprettelse: Det er således op til aftenskolen selv, i samarbejde med lærerne, at beslutte, hvilke hold, man tror på og ønsker at oprette. Kravet i den gamle lov om, at der skal være mindst 12 deltagere til mindst 20 timers undervisning er bortfaldet.

Love og bekendtgørelser kan ses her

I Aarhus udmønter kommunen og aftenskolerne loven på følgende måde:
Fordelingen af tilskud fra komunen til oplysningsforbundene i indeværende år sker på grundlag af det antal timer, vi præsterede i året forinden.

(Altså: Vores timer det foregående år er afgørende for hvor stor sum penge, vi modtager)

De samme retningslinier er også gældende for den enkelte lærer og den enkelte faggruppe ved tildeling af andel af den samlede pulje, vi får fra kommunen.

Et hold kan dog sættes i gang, selv om antallet af deltagere ligger under det fastsatte gennemsnit, såfremt deltagerne indvilger i at betale et tillæg til prisen.

Læs folkeoplysnings lovens regler udlagt af vores landsforbund FORA.

KONTAKT


FO Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Anne Thorø Nielsen

Telefon: 87 46 45 00

CVR: 58 96 19 14

Telefontid: Man-Fre 9.00 - 15.00

Medlem af Fora