KOLLEGIALT

Faggrupper
Da vi som lærere i aftenskolen underviser rundt omkring i byen og på vidt forskellige tidspunkter, kan man godt trænge til at udveksle erfaringer med kolleger.

Et af de organer, du kan bruge, er faggrupperne.

For hver faggruppe er der en kontaktperson, som har en liste over samtlige lærere i faggruppen, og som koordinerer evt. møder o.l.

Lærermøder m.v.
Aktiviteter i FO-Aarhus-regi: Lærermøder, lærerkurser, julefrokost m.v.

Som underviser tilbydes du at deltage i et mindre antal lærermøder i løbet af skoleåret.

Derudover er der mulighed for at deltage i andre aktiviteter, såsom lærerkurser, julefrokost m.v.

FO-Aarhus afholder 1 - 2 gange årligt en pædagogisk dag.

Der vil f.eks. være oplæg fra projektlærere m.v. Om aftenen vil der være mulighed for at deltage i fællesspisning og fest.

Detaljeret program udsendes i god tid.

FOrum
FO-Aarhus har åbnet økonomisk mulighed for et forum, hvori der er mulighed for at lave vores egen foredragsforening.

Emnerne kan du, som medlem, af "FOrum", som vi har kaldt foreningen, selv være med at bestemme. De kan spænde fra noget snævert fagspecifikt, som netop din faggruppe måske har behov for at få belyst og diskuteret, til f.eks. noget generelt, som kan være i alles interesse (hvem af os har måske ikke af og til følt, man godt kunne trænge til et fornyende pust i vores undervisning?)

Uddannelsesforbundet (Tidl. LVU) 
Nørre Farigmagsgade 15., 1364 København K. Tlf. 70 70 27 22.

Uddannelsesforbundet er aftenskolelærernes fagforening. Aftenskolelærerne er en gruppe lønmodtagere, der er meget udsatte i deres ansættelsesforhold, og LVU kan ofte hjælpe, hvis der opstår problemer.

Uddannelsesforbundet udgiver et blad, der udkommer hver 14. dag, som giver grundig orientering om de mange ændringer, der sker inden for fritidsundervisningen.

Desuden indeholder bladet bog- og materialeanmeldelse inden for alle fagområder samt kursustilbud og debatter om aktuelle problemer.

Bladet betales over kontingentet, der reguleres efter det antal timer, du har i en undervisningssæson: Jo færre timer - desto lavere kontingent.
Læs mere om Uddannelsesforbundet på deres egen hjemmeside.

Lærernes Indkøbs Central
Du kan, som lærer, blive medlem af Lærernes Indkøbs Central.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Lærernes indkøbs Central (LIC)
Jens Olesens Vej 9
8200 Aarhus N.
Tlf. 86 23 20 00

Det virtuelle lærerværelse
http://www.laererportalen.dk/ 

Her kan du:

  • søge på dit fag
  • hente diverse inspiration til dit fag, f.eks. "Links", "Litteratur" og "Materialer"
  • se indlæg i debatforummet

KONTAKT


FO Aarhus
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C

Skoleleder: Anne Thorø Nielsen

Telefon: 87 46 45 00

CVR: 58 96 19 14

Telefontid: Man-Fre 9.00 - 15.00

Medlem af Fora